PROGRAMAS E ACTIVIDADES

Lévase, mediante un programa informático, un control individual diario das actividades e cuidados do usuario do cal se lle remite a familia un resume mensual.

Este programa diario contempla os seguintes apartados:

Tendo en conta que cada usuario ten ó comezo da xornada unha programación exhaustiva (feita pola Terapeuta Ocupacional) de actividades, e parámetros a controlar diariamente; a titulo de exemplo poñemos a programación de unha xornada.

XORNADAS DE LUNS A VENRES

De 9:00 a 20:00Horario ininterrumpido

XORNADAS DE SÁBADOS A DOMINGOS

SÁBADOS 9:00-20:00 horas

DOMINGOS 10:00-18:00 horas

SERVIZO DE TRANSPORTE
Ida e volta ou 1/2 transporte