SERVIZOS DO CENTRO


O Dr. Manuel Melero Brezo ten a súa consulta privada no Centro de Día Abrite, é aberta a todo o público, non ten que ser usuario do centro, e presta os usuarios do centro consulta incluída na tarefa os mércores pola tarde.

O fin fundamental que se persegue é a integración-supervisión do usuario e a unidade de convivencia.

FINS QUE SE PERSEGUEN